Internationale Grüne Woche 2022 JÄÄB ÄRA!

Internationale Grüne Woche 2022 JÄÄB ÄRA!

20.01.2023 - 29.01.2023Berlīn

Maailma suurim põllumajanduse, toiduainetetööstuse ja aianduse tarbijaüritus

www.gruenewoche.de

Rahvusvahelist üritust Internetionale Grüne Woche 2022 (21.-30. jaanuar) ei toimu. Äraütlemise põhjuseks on üleriigiline nakatumiste arvu kasv 4.koroonalaine ning kehtivate ja oodatavate koroonapiirangute kontekstis.

„Internetionale Grüne Woche/Rahvusvaheline Roheline Nädal põhineb kohtumistel, degusteerimistel, avastamisel ja maitsmisel. Arvestades võimalikke tingimusi, nagu maskid ja vahemaad, ei saa meie külastajate ootusi üritusele täita, ”ütleb Messe Berlini rahvusvahelise rohelise nädala projektijuht Lars Jaeger.

Föderaalne Põllumajandusministeerium kutsub 14. ülemaailmsele toidu- ja põllumajandusfoorumile (GFFA), mis toimub virtuaalselt. 24. kuni 28. jaanuarini 2022 arutavad põllumajandus- ja toidupoliitika teemasid ligikaudu 2000 rahvusvahelist osalejat poliitika, ettevõtluse, teaduse ja kodanikuühiskonna valdkonnast. GFFA 2022 on pühendatud teemale „Säästev maakasutus: toiduga kindlustatus algab mullast“.

15. korda toimuva Maaelu Arengu Tulevikufoorumiga, mis toimub 26. ja 27. jaanuaril 2022, pakub Föderaalne Põllumajandusministeerium virtuaalset platvormi teabevahetuseks, aruteluks ja teadmiste edasiandmiseks teemal „Tugev vabatahtlik tegevus – hea elu nimel riigis“.

Järgmine Internetionale Grüne Woche/Rahvusvaheline Roheline Nädal toimub Berliini messikeskuses 20.-29.01.2023.

Kontakt


Reet Truuts

Messe Berlin GmbH esindaja Eestis
6276 942
berlin.ee@ahk-balt.org