Uurimuse tulemused: füüsilised messid saavad toimuma. Neile annavad lisandväärtuse online programmid

Füüsiliselt toimuvad messid on eksponentide jaoks jätkuvalt üliolulised. Neid täiendavad aga üha rohkem füüsilise messi raames online pakutavad teenusad ja programmid. See on järeldus ifo instituudi viimasest analüüsist messitööstuse kohta. Uurimuse käigus esitati küsimusi messide kohta enne Corona-pandeemiat, selle ajal ja pärast seda. Jagame siin teavet sellest uuringust, mille kokkuvõte on siin lingil.