Ettevalmistused ja tegevus messil

Et messil osalemine oleks edukas, on vajalik mitmete tegevuste kombinatsioon. Eriti oluline on messi ettevalmistus. Hea ettevalmistuse korral võivad ettevõtted messiosalusest palju võita. Messil osalemine eksponendina annab ettevõttele võimaluse kohtuda lühikese aja jooksul paljude potentsiaalsete partneritega. Seda võimalust peaks kasutama, kuid edu tagab kindlasti paremini messi väga hea ettevalmitus, mis on eesmärkide saavutamise nurgakiviks.

Messikorraldaja teeb reklaami messile, kuid mitte üksikutele eksponentidele/ettevõtetele. Küll aga pakub mess eksponentidele mitmeid võimalusi end nähtavamaks teha. Näiteks:

 • Messi pressikeskuses kirjakasti rent reklaammaterjalidele
 • Online reklaam
 • Meilijaluse näidised
 • Messipääsmete voucherid eksponentide klientidele
 • etc.

Eksponendi jaoks hea messi ettevalmistus kätkeb endas järgmisi tegevusi:

 • Kutsete saatmine olemasolevatele klientidele
 • Uutele, potentsiaalsetele klientidele kutsete saatmine (näiteks AHK abiga)
 • Pressiteate saatmine messiosaluse kohta kohalikule pressile
 • Reklaam sotsiaalmeedias
 • Info- ja trükimaterjalide ettevalmistus
 • Reklaamkingitused
 • Messistendi personali valik ja koolitus
 • Tutvumine messi raamprogrammiga

Töö messistendil

Pöörata tähelepanu messistendi personali käitumisele

Pärast igat vestlust märkmete tegemine

Toitlustamine, kerge catering organiseeerida

Stendi koristamise ja valvamise teenus

Messiosaluse järeltöö

 • Tänukirja saatmine olulistele klientidele
 • Kiire, lubatud infomaterjalide ja pakkumiste saatmine
 • Informatsiooni edastamine ettevõtte siseselt
 • Telefoni teel ühenduse võtmine
 • Pressiteate saatmine edukast messiosalusest kohalikule pressile

AHK pakub ettevõtetele inhouse-messikoolitust ja messiseminare, et aidata kaasa edukale messiosalusele.