EMO World Tour teeb peatuse Balti riikides

04.04.2023. 18.-23. septembrini 2023 toimub Saksamaal Hannoveris maailma juhtiv tootmistehnoloogia mess EMO Hannover. Seal tutvustatakse kaasaegset tootmistehnoloogiat ja selle tulevikusuundumusi rahvusvahelisel tasandil. „Oleme veendunud, et see juhtiv mess annab olulise panuse Balti riikide tööstuse arengusse,“ ütles EMO Hannoveri messi direktor Martin Göbel 4. aprillil 2023 Saksamaal toimuval digitaalpressiüritusel. Sel aastal peatub EMO World Tour umbes 40 korraldajariigis.

Euroopa Komisjoni prognooside kohaselt on kõigi kolme Balti riigi majanduses enne aasta lõppu oodata tõusu. Ühest küljest moodustab suure osa SKTst tööstus. Teisest küljest soodustavad Balti riikide investeerimiskulutused infrastruktuuri, ehitustegevuse ja säästva energiatootmise arengut. Näiteks Rail Baltica projektiga tahetakse 2026. aastaks ühendada Eesti, Läti ja Leedu Lääne-Euroopa raudteevõrguga. Põhjamere-Balti koridori osana saab sellest trassist üleeuroopalise liiklussüsteemi lahutamatu osa. Balti riikides on eesmärgiks ka avamere tuuleenergia arendamine. Lisaks on Lätis ideaalsed looduslikud tingimused rohelisest vesinikust elektri tootmiseks. Seetõttu võiks see riik olla sobiv vesiniku ladustamise keskus Euroopas. Tööstuse tulevane tõhusus ja tulemuslikkus sõltuvad kaasaegsetest töövahenditest ja tootmissüsteemidest. Näiteks tuulegeneraatorid vajavad keerukatest tootmisprotsessidest tulenevaid hammasrattaid, jälgimissüsteeme ja suures mahus laagreid. Energiatootmine rohelisest vesinikust on seevastu võimalik tänu kompressoritele ja korstnatäidetele elektrolüüsis ning mobiilsetes ja statsionaarsetes kütuseelementides. „EMO Hannoveri messil saavad Eesti, Läti ja Leedu tööstuse, valitsuse ja investeerimisasutuste esindajad tutvuda spetsiaalselt nende kavandatavate projektide jaoks mõeldud tehnoloogiatega,“ selgitas Göbel.

Viimast  EMO Hannoveri messi 2019. aastal külastas koguni 116 700 inimest 149 riigist. Neist umbes 800 olid Balti riikide eksperdid. Kokku 51 protsenti sõitis sinna väljastpoolt Saksamaad.

Tootmistehnoloogia pakub lahendusi tööstuse ümberkujundamiseks

Tootmistehnoloogia on tööstustootmise tehnoloogilise arengu võimaldaja ja edasiviiv jõud. See on riigi kaasaegse ja konkurentsivõimelise tööstuse jaoks hädavajalik. Tootlikkus, kvaliteet, paindlikkus on nõuete nimekirja esimeste punktide hulgas. Digitaliseerimine annab kõigile kolmele eesmärgile täiendava tõuke. Tootmistehnoloogia loob lahendusi klientide ees seisvatele väljakutsetele: arenev nõudlus, kiirem tootearendus, väiksemad partiimahud, suurem tootmise paindlikkus. „Protsessid muutuvad tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks, menetlused paindlikumaks ning sünnivad uued väärtuse loomise strateegiad ja ärimudelid,“ vastas Göbel, kui tal paluti mõju kirjeldada. Lisaks peab tööstus tootma keskkonnas, mis vastab uutele poliitilistele prioriteetidele, uutele õigusaktidele ja ülemaailmsetele kokkulepetele, näiteks Euroopa rohelisele kokkuleppele.

„Innovate Manufacturing.“ on EMO Hannoveri juhtmotiiv. Ühelt poolt on see üleskutse klientidele investeerida uutesse tehnoloogiasse. Teisest küljest julgustab see tootjaid tutvustama oma uusimaid uuendusi ja lahendusi.

Future Insights käsitleb tööstuse ees seisvaid praeguseid väljakutseid

Tootmistehnoloogia on tööstuse ümberkujundamise keskel, kuid on ka osa lahendusest. Seda demonstreeritakse EMO Hannover 2023 raames nn Future Insights’i abil. Ettevõtluse tulevik on suunatud uutele turgudele, uutele ärimudelitele, ettevõtte innovatsioonikultuurist tulenevatele võimalustele ja potentsiaalile, agiilsete meetodite kasutuselevõtule, metoodilistele andmebaasidele ning struktuurilistele ja operatiivsetele ümberkujundustele. Selles kontekstis esindab EMO Hannover laiaulatuslikku teadmiste platvormi mitte ainult tehnoloogia, vaid ka organisatsiooni, strateegiate ja meetodite kohta ettevõtetes.

Tuleviku ühenduvus võtab üles suundumused, mis mõjutavad kõiki tööstuse 4.0, asjade tööstusliku interneti (IIoT), digitaalsete ärimudelite, prognoosiva hoolduse, masinõppe, ühenduvuse, koostalitlusvõime, tehisintellekti ning täiendatud ja virtuaalreaalsuse rakenduste aspekte. Tänapäeval on IT ja tarkvaratehnika tootmistehnoloogia võtmetegurid ning andmekaevandamine uute ärimudelite võimalus. Ühendatavus on aluseks vertikaalsele võrgustikule tehases ja horisontaalsele võrgustikule tarnijate ja klientidega kogu väärtusahela ulatuses. EMO Hannover 2023 tutvustab neid kahte uut keskset teemat, IoT in Production. „Me kavatseme sellega ühendada kõik digitaalse tehase aspektid,“ selgitas Martin Göbel.

Üks ühenduvuse oluline alus on avatud liidesestandardid masinate, seadmete ja tarkvara vahelise suhtluse jaoks. Saksamaa on juba mitu aastat püüdnud arendada OPC UA-l põhinevat ülemaailmset tootmiskeelt, mida on rahvusvaheliselt populariseeritud ja propageeritud umati kaubamärgi all. See on leidnud maailmas suurt vastukaja. EMO Hannover 2023 demonstreerib koos mitmete tootjate ja süsteemidega otseülekandes, kuidas ühenduvus töötab tootmisüksusest IT-struktuurini ja kuidas saadud andmeid saab kasutada tootmise optimeerimiseks.

Lõpuks käsitletakse jätkusuutlikkuse tulevikku tootmises jätkusuutlikkuse integreerimist, mis on üks tänapäeva kõige pakilisemaid probleeme, juba investeeringute kavandamise etapis. „Näitusel tutvustatakse lahendusi ja kontseptsioone ressursisäästlikuks, süsinikuneutraalseks tootmiseks ja tehase planeerimiseks; ringmajanduseks tootmises; ringikujuliseks väärtuse loomiseks; energiatõhusaks tootmiseks; jätkusuutlikuks tarneahelaks ja ohutuks töökeskkonnaks,“ kirjeldas Göbel EMO Hannoveri panust. Kasuks ei tule mitte ainult paljudele üksikutele eksponentidele ja nende lahendustele, vaid ka tootmise jätkusuutlikkuse tulevikuala annab sügava ülevaate tootmise ja sidemete teaduse lähenemisviisidest väliskeskkonnale. Keskendutakse energiatõhususele, mis on seni pigem unarusse jäetud teema, kuid mis tõotab tohutut potentsiaali.

Praeguseks on registreerunud umbes 1500 eksponenti 43 riigist, sealhulgas paljud Balti riikidest kui peamistest tarnijariikidest. „Tehniliste arengute otseseks võrdlemiseks ja hindamiseks ning potentsiaalsete pädevate partnerite leidmiseks on EMO Hannover tänu oma laiale rindele kogu väärtusahela ulatuses just õige platvorm kõikide portfellide esitlemiseks kogu maailmast,“ lõpetas Göbel.

www.emo-hannover.de