Sobiva messi valimine

Viimastel aastakümnetel on Saksamaast saanud peaaegu kõikide tööstusharude erialamesside keskus. Kõik need erialamessid annavad ülevaate ühest majandusvaldkonnast. Messe jagatakse vastavalt teemale, kuid ka vastavalt kontseptsioonile või peamisele sihtgrupile (nt. kas erialamess või laiemale külastajate ringile mõeldud mess).

Saksa messide klassifikatsioon

Rahvusvahelised messid : vähemalt 10% eksponente ja 5% külastajatest tuleb väljastpoolt Saksamaad ning 5% väliskülastajatest on erialainimesed. Messidel esitletakse ühe või mitme majandusharu peamisi tooteid ja uudiseid.

Rahvuslikud messid: Messidel esitletakse ühe või mitme majandusharu peamisi tooteid ja uudiseid. Mess on suunatud ühe regiooni kohalikele külastajatele.

Kohalikud messid on suunatud ühe väiksema regiooni külastajatele. Üle 50% külastajatest on pärit 100 km ümbrusest. Messidel esitletakse toodangut, mis võib ka laiemale publikule huvi pakkuda.

Lisaks eristatakse ka erialamesse ja publiku messe.

Tänapäeval Saksamaal enim levinud messiliik on rahvusvaheline erialamess selgelt defineeritud raamprogrammiga. Esitletavate toodete loetelu määrab ära tootegrupid ning keelab teiste toodete esitlemise. Toodete loetelu klassifitseeritakse toodete tehniliste omaduste või tootegruppide kaupa.

Sobiva messi valimise kriteeriumid

  • Analüüsi, millised messid toimuvad mingis valdkonnas
  • Messiteemad
  • Toodete loetelu (nomenklatuur)
  • Sihtgrupid
  • Messi kandepind (regionaalne)
  • Enda eesmärgid
  • Messi külastamine

Infoallikad, messikalender, tootegrupid, messistatistika:

AUMA

Saksa messide korradlajad: Deutsche Messe AG, Hamburg Messe und Congress GmbH, Messe Berlin GmbH, Messe Düsseldorf GmbH, Messe München GmbH
AHK