Stendi planeerimine ja ehitus

Eksponaataide valimine – milliseid tooteid messil esitleda

Kui otsustada messil osaleda eksponendina, oleks vajalik esmalt planeerida, milliseid tooteid messil esitleda. Otsustada aitavad vastused küsimustele:

 • Mis on tõesti UUS?
 • Millised tooted on edasi arendatud ja konkurentidest ees?
 • Kas esitleda kogu toodangut või piirduda mõningate lahenduste esitlemisega?
 • Mis on tooted, mida kindlasti peab messil näitama?
 • Milliseid tooteid tuleb eriliselt esile tõsta?
 • Milline toode vastab kliendi vajadustele ka tulevikus?
 • Kas toode vastab hetke majanduslikele ja tehnika trendidele?
 • Kas disain ja pakend on kaasaegsed?
 • Kas oleks vajalik messi jaoks ekstra näidised valmistada?
 • Kas on vajalik kasutada ka lisa tekstitahvleid, ekraane, videoid?

Messistend

Messistend kui ettevõtte visiitkaart peaks vastama nii suuruselt kui kujunduselt ja varustuselt ettevõtte tegevusvaldkonnale ja esitletavate toodetele. Tehniliselt peaks stend vastama kaasaegsetele standarditele ja olema konkurentsivõimeline. Messistend peaks äratama tähelepanu nii visuaalselt kui heliga ning võib nii külastajaid emotsionaalselt ligi tõmmata. Stendikontseptsioon peaks hõlmama kolme ala:

 • Esitluspind
 • Läbirääkimiste ala
 • Kõrvalruum

Stendiehitus

Stendi kujundust ja -ehituse võib tellida messiehitusettevõttelt või ka messikorraldajalt. Messikorraldajad pakuvad ka väga mitut liiki stende ja valmislahendusi.

Stendiehituse juures on vajalik mõelda kindlasti valgustuse, ruumijaotuse, põrandakatte,  mööbli, reklaamkirjade, elektrivoolu, interneti peale.

Stendi ehitamise ja lammutamise ajad on messi poolt ette antud ning nendest tuleb kindlasti kinni pidada. Need on alati toodud ka spetsiaalsetes osalemistingimustes.